9 Aralık 2019 Pazartesi
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  DemAN
http://blog.edebiyatdefteri.com/deman/oku/3855/nazi-gercegi 

 • Hakkımda


DemAN

 • Yazdığım Diğer Konular
Bilim (3)
Doğa (1)
Yaşam (8)
Haber (7)
İlişkiler (1)
İş Yaşamı (1)
Kültür-Sanat (6)
Teknoloji (1)
Hayvanlar (2)
Günlük (2)


 
NAZİ GERÇEĞİ
11.8.2010 10:02:34  [ Yaşam ]

NAZİ GERÇEĞİ

Nazi gerçeği ve adolf hitler


Filistin'de 20.yy başlarında, bir Yahudi Devleti kurmak isteyen Siyonist önderlerin karşısında önemli bir engel vardı. Bu engel, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmeye ikna edilememesiydi. Vaat edilmiş Topraklar'da, tüm dünyayı hakimiyeti altına alacak bir Yahudi İmparatorluğu kurmak için diğer ülkelerde dağınık vaziyette bulunan Yahudilerin tek bir devletin çatısı altında toplamak gerekiyordu. Aksi taktirde kurulması planlanan İsrail Devleti'nin sembolik olmak dışında hiçbir anlamı kalmayacaktı. Siyonistlertarafından yapılan sayısız çağrılara rağmen, özellikle Almanya, Fransa, Amerika gibi ülkelerde yaşayan Yahudiler, bu ülkelerin zenginliklerini sömürerek elde ettikleri yüksek yaşam düzeyini bırakıp İsrail topraklarına göç etmek istemiyorlardı. Onca teşvike rağmen, Yahudi nüfusu Filistin topraklarında artmıyordu, aksine Yahudiler evlerin dönüyordu. Bunu engellemek için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Yapılan iş şuydu: Hitleri başa getirmek. Böylece Yahudilerin Filistin topraklarına gelmeleri sağlanacaktı.

HUGENBERG FİLM ŞİRKETİ

Universal-Film AG (UFA): Kurucuları ,Yahudi Hugenberg,Ruhr Bölgesi Sanayicileri ve Yahudi Emil Georg von Strauss.
Yahudiler II.Dünya Savaşı öncesi Film şirketleri aracılığıyla savaşı teşvik edici filmler göstererek halkı kışkırtmış,Hitler ve Nasyonal-Sosyalist Parti'nin ateşli propagandalarını yapmışlardır.Propagandanın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay prodüksyon fabrikalarına,atölyelere


ve çok sayıda sinema salonuna sahip olan Hugenberg Film Şirketi'ne aittir.Alman Nasyonel Sosyalist Parti'nin yöneticisi ve fikir babası olan Alfred Hugenberg aynı zamanda bir dönem Hitler'in ekonomi bakanlığını da yapmıştır.

YAHUDİ SOYKIRIMI


Daha önce Tevrat'ta İsrail devleti sınırlarının neresi olduğunu yazmıştık. Bu olayı Siyonistler dava edinmiş ve bu uğurda her şeyi yapmayı göze almışlardır. Siyonistlerin gözü öylesine kararmıştı ki, kendi kardeşleri bile katletmeyi göze almışlardı. Artık kesin olan bir şey var; Nazi Almanya'sını Yahudiler ortaya çıkarmış, lideri olan Adolf Hitleri de bizzat kendileri beslemiştir. Hitler başlı başına bir Yahudi senaryosudur.

İlk İsrail Başbakanı David Ben Gurion,göreve geldiği ilk andan itibaren İsrail'e göçü gerçekleştirmek için her türlü yolu denemişti. "Ana babaları, çocuklarını buraya getirmeye çağırıyoruz. Yardım etmeyecek olurlarsa, gençliği İsrail'e biz getireceğiz; ancak umarım ki buna gerek kalmaz."Sonuç olarak; Siyonistler Yahudileri Filistin topraklarına getirebilmek için Hitler'i başa getirdiler. Başa gelen Hitler sadece ve sadece Yahudilere hizmet için vardı ve hizmetini de en iyi şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalıştı. Soykırım Hitler aracılığıyla yapılıyordu ve yapan da Yahudilerden başkası değildi.Hitler Yahudilere hizmet eden bir köpekti.

SİLAHLARI KİM SATTI
Yahudiler yalnızca ekonomilerini finanse ettikleri ülkelerin siyasetlerini kontrol altına alıp savaşa sürüklemek suretiyle değil, aynı zamanda doğrudan silah üretimini tekellerinde tutarak da savaşlara gerekli zemini hazırlamışlardır.Son yüzyılda en meşhur dev silah üreticileri; Almanya'da KRUPP,ABD'de ise BARUCH.


Krupp ailesi,Almanya'yı silahlandırarak II.Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde büyük rolü oynayan Yahudi silah üreticisidir.(Gustav Krupp Hitler ile birlikte)
Krupp,Hitler'in iktidara getirilmesi için diğer Yahudi sanayicilerle birlikte en büyük gayreti gösterenlerden biridir.Hitler'in istediği zaman yararlanabileceği özel bir harcama fonu kurulmasına ön ayak olmuştur. Krupp,Hitler'in seçim kampanyasına finansal destek sağlamış ve Hitler'in iktidara gelmesinden sonra da hükümetin ekonomik danışmanı olarak göreve başlamıştır.Hitler'in iktidara geldiği 1933'ten,savaşın sona erdiği 1946 senesine kadar Krupp net karını %433 oranında arttırmıştır.

Ülkeyi savaşa sürüklerken bile ceplerini düşünüyorlar.


KRUPP VE BARUCH

O yıllarda I.Dünya Savaşı esnasında ABD Savaş Endüstrisi Başkanlığı yapmış,aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinin silahlanmasında önemli katkılarda bulunmuştur.Hitlere de büyük destek vermiştir.Hitler'in seçim kampanyasına oldukça büyük finansal kaynak ayırmıştır.Savaş zamanında da Hitlere büyük kaynak aktarmıştır.Aynı zamanda Atom Bombası'nın üretiminden patlatılmasına kadar tüm aşamalarını idare ve finanse etmiştir.Ek olarak,Yahudi devletinin kurulmasında da büyük rol oynamış ancak Yahudi devletinin kurulmasının nihai hedef değil,amaçlarının yalnızca ilk kısmıydı.
Almanya'da ki Yahudi sermayeli silah şirketi Krupp'un yanı sıra,Amerika'da da diğer bir Yahudi kapitalist,dünya silah sanayisinin en büyük üretimini elinde tutan Bernard Baruch de Hitlere finansal kaynak sağlamıştır.20.yy'ın en büyük silah tüccarlarından olan Baruch da,diğer bütün meslektaşları gibi Yahudiydi. Baruch 1914'te ABD'deki 246 silah fabrikasından 243'ünün sahibi olmak gibi bir rekoru elinde tutmaktaydı.


HİTLER'İ KİM FİNANSE ETTİ
"Yahudiler bana mücadelemde önemli katkılarda bulundular.Hareketimizde çok sayıda Yahudi'nin mali desteğini gördüm.Daha o zamandan kuvvet ve başarının ne yönden geleceğini biliyorlardı."(Adolf Hitler)
Hitler'e Mali Destek Sağlayan Yahudi Bankalar

·Deutsche Bank:Alman savaş ekonomisini yönlendirmiştir.Hitler'i finanse etmeleri yönünde hemen hemen bütün şirketlere baskı uygulamıştır.
·Dresdener Bank:Sahibi Eugen Gutmann.Aynı zamanda barut üreticisi Lois Hagen,Loewe ve Krupp silah fabrikalarını finanse etmiştir.


·Darmstaetter Bank:Sahibi Abraham Oppenheim,Bşk.Jakop Goldschmith
·Bleichroeder Bank:Kurucusu Samuel Bleichroeder,sahibi Bleichroeder ailesi.
·Speyer Bank:Sahibi Speyer ailesi.
·Mendelsshon Bank:Sahibi Mendelssohn ailesi.II.Dünya Savaşından önce Alman Endüstri Komitesi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır.Alman savaş endüstrisi ve kimya sanayini finanse etmiştir.
·Warburg Bank:Sahibi Warburg ailesi.Alam savaş endüstrisini finanse etmiştir.Almanya'yı dış dünya ile bağlantıda tutan bir Yahudi bankasıdır. I.Dünya Savaşından sonra Almanya için diğer devletlerden kredi temin etmiştir.
·Arnhold Bank:Sahibi Arnold ailesi.Alman Silah sanayisini ve savaş endüstrisini finanse etmiştir.Bamag,AEG,Agfa,Dresdner Bank,Ludwig Loewe Ag ve daha birçok Alman silah ve mühimmat fabrikalarının ortak ve finansörlerinden idi.
·Disconto-Geselischaft:Kurucusu Solmssen ailesi.Sahibi Hitler'in en büyük finansörlerinden Georg Solmssen'dir.Georg Solmssen Hitler döneminde Alman bankacılığının merkez organizasyon başkanıydı.Gemi inşaatı,donanma ve ağır savaş sanayi,petrol endüstri,telekomüninikasyon alanlarında yatırımlar yapmıştır.
·BHG Berliner Hendelsgesellschaft:Sahibi Carl Furstenberg,savaş sanayini finanse etmiştir.Tamamı Yahudilere ait olan Ruhr Bölgesi endüstrisini desteklemiştir.
·Schaafhausensch Bankveerein:I.Dünya Savaşı'nda Siegfired Samuel yöneticiydi,II.Dünya Savaşı'nda ise Gutmann yöneticiydi.Loewe Konsorsiyumu'na katılıp,Loewe Silah Fabrikaları'nı finanse etmiştir.Tamamı Yahudilerin tekelinde olan Ruhr Bölgesi'ndeki savaş endüstrilerini finanse etmiştir.
·Nationalbank für Deutschland:Sahibi Gutmann,savaş sırasında elektirik endüstrisini finanse etmiştir.Bir başka Yahudi bankası olan Darmstaedter Bank ile birleşmiştir.
·Commerz und Privat Bank:Yöneticisi Curt Sobernheim,Alman savaş ekonomisini desteklemek amacıyla iç ve dış ticari kuruluşlarıyla ilişki kurma görevini üstlenmiştir.
·Berg und Metallbank:Sahibi Dr.Willhelm Merton,savaş sanayinin hammadde kaynaklarını finanse etmiştir.
·M.A.V Rothschild & Söhne:Sahibi Rothschild ailsei.Her alanda savaşı finanse etmiştir.

Kimya Sanayi'nde Ki Üç Dev Yahudi Kuruluşu

·Bayer:Hitler'in savaş propagandasını üstlenmiştir.
·IG-Farben:Krupp ile beraber Auschwitz kamplarındaki tutukluları fabrikalarında ölesiye çalıştırdıktan ve tutukluları çalışmayacak hale getirdikten sonra öldürmüşlerdir.
·Agfa:IG-Farben şirketine bağlıdır.Bu şirkette Hitler'i büyük ölçüde finanse etmiştir.

Hammadde Kaynaklarının Sahipleri De Yahudidir

·Deutsche Erdöl:Sahibi Jakob Goldschmidt,yöneticisi Arthur Solomonsohn.
·Deutsche Petroleum AG:Sahibi Deutsch Bank
·Blumenstein-Konzern:Sahibi Blumenstein ailesi.Savaşta 10 Milyon Mark'lık kum torbası üretmiştir.
·Deutsche Eisenhandel AG:Sahibi Leo Lusty,demir üretmiştir.
·Vereinigte Stahlwerke:Çelik sanayi.
·Beer Sondheimer & Co:Metal üretmiştir.
·M.1.Caro & Sohn:Demir üretimi.
·Phoenix AG:Madencilik.

Silah Fabrikaları Ve Savaş Malzemeleri Üreten Yahudi Şirketler

·Krupp Silah Fabrikaları:Sahibi Krupp ailesidir.
·Loewe Silah Fabrikaları:Sahibi Loewe ailesidir.
·Mauser Silah Fabrikaları:Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull.
·Deutsche Silah Ve Mühimmat Fabrikası:Sahibi Isidor Loewe.
·Stahlwaren und Walfen Fabrikası:Sahibi Alexander Coppel.
·Alman-Atlantik Telgraf Şirketi:Sahibi Loewe ailesi.
·Hannesmannröhren-werke AG:Yöneticisi George von Siemens.
·Aron Hirsch & Sohn:Kaçak silah üreticisi.
·Hirsch Kupfer und Messindwerke AG:Sahibi Sigmund Hirsch.
·Solingen Mühimmat:Sahibi Alexander Coppel.
·Köln-Rottweiler Barut Fabrikası:Sahibi Louis Hagen.
·Rheinische-Westfalische Barut Fabrikası:Sahibi Louis Hagen.
·AEG:Kurucusu Emil Rathenaus,askeri alanda kullanılan her aracın motorunu AEG üretmiştir.
·Siemens:Tamamen silah sanayi için çalışmıştır.Sahibi Siemens ailesidir.
·Lufthansa:Nazi Almanya'sı hava kuvvetlerini oluşturmuştur


Okudunuğunuz yazı toplam 1655 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

1)DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASI: Dünyanın en büyük elması nın adı nedir? Dünyanın en büyük elması olarak bilinen 191 karatlık Işık Dağı ya da Kuh-i Nur adıyla tanınan elmas Hindistan'da bulunmuştur ve bu...
17.8.2010 13:07:57 [ Bilim ]

1. "Nerelisin ?" sorusuna cevap aldıktan sonra otomatikman "içinden mi?" diye sormak. 2. Amca, hala, dayı, teyze, görümce, kayınço,enişte,elti,bacanak, kaynana, kayınpeder,baldız, yenge, amcaoğlu, h...
18.2.2010 17:45:35 [ Yaşam ]

Qualcomm firması tarafından üretilen Snapdragon işlemcisiyle çalışan ilk cep telefonunun Toshiba piyasaya sunmaya hazırlanıyor. TG01 model numaralı cihaz Windows Mobile 6.1 işletim sistemiyle çalışaca...
24.6.2009 18:46:10 [ Teknoloji ]

KİTAP HAKKINDA GECE KELEBEĞİ - PERPERIK-A SÖE Perperık-a Söe / Gece Kelebeği, yazar Haydar Karataş'ın yayınlanan ilk roman çalışmasıdır. Yoksulluğu, acılı bir coğrafyayı, kapanmayan ya...
27.11.2010 09:49:52 [ Kültür-Sanat ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.