9 Aralık 2019 Pazartesi
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  RIZA ÖZCAN
http://blog.edebiyatdefteri.com/riza-ozcan/oku/746/allah-dostlari 

 • Hakkımda


RIZA ÖZCAN

 • Yazdığım Diğer Konular
Yaşam (1)
Din (9)


 
Allah Dostları
23.8.2008 12:42:24  [ Din ]

Allah Dostları

İnsanları inanç yönünden ela alırsak iki guruba ayırabiliriz.Bu ayrımcılık ta nerden çıktı denirse bu insan oğlunun var olmasıyla birlikte başlamıştır deriz; Çünkü İnsanoğlu yer yüzüne bir imtihan için gönderilmiştir.Bununla birlikte akıl nimeti verilmiş, Cüzzi irade verilmiş. bu iki büyük nimet yetrli görülmemiş ilahi kitaplarla ve peygamberlerle Hak ve hakikat yolu gösterilmiş; İnsana seçme hakkı verildiğinden böylece imtihan başlamıştır.

İnsan genel olarak inanç bakımından iki gruba ayrılır dedik. İnanlar ve inanmayanlar. İnanmayanlar kendi aralarında çeşitli guruba ayrılır: Ataist, Ateşperest, Putperes,Kitap ehli: Hıristyanlar, yahudiler vs.

İnanlar da kendi arasında çeşitli guruplara ayrılır. İnanlar denince akla Muhammediler Müslümanlar gelir İnancı içine sidirmiş olanlara: Mü'min ve Mü'mine denir. Neden muhammedi denir; Çünkü Rasullullah Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Hatemül enbiyadır, yani son peygamberdir.Vahiy yoluyla Cebrail (AS)vasıtasıyla Allahtan alarak bize tebliğ ettiği bu ekmel din kıyamete kadar geçerlidir. Aslında ehli kitabı da inanlardan saymamız gerekirdi; ancak o kitaplar değiştirildiğinden; değiştirilmediğini farz etsek bile Kur'an, Yani Rasullah efendimizin şeriatı geldiği için artık bütün diğer dinler ve inanç sistemleri geçersizdir.Kişiler istediği kadar iddia etselerde fark etmez bu Allah katında böyledir.

İnanlar konusunu biraz daha açacak olursak; Mesela çok ibadet edene abid, Din ilimlerine vakıf olana âlim, Allaha yolunda ölenlere Şehit Çoğulu Şüheda, Allah ve Rasülüne sadakatle bağlı olanlara Sıddık,Buna benzer Kur'anda çeşitli adlandırmalar yapılr.Birkaç örnek daha verecek olursak: Salihler, Âşıklar,Ebrar gibi Allahın seçkin kullarına çeşitli isimler vermiştir.

Dostlar bu seçilmiş kullar içinde Allah'a özel bir zümre vardır ki bunlara EHLULLAH, EVLİYAULLAH denir Bu mubarek insanlar hakkında Kur'anı Keriminde Allahu Taala: "Benim evliya kullarım için korku yoktur onlar Mahsun da olacak değillerdir. " buyuruyor. Bir Kutsi Hadiste ise:" Kim Allah dostlarına çatarsa ben ona harb ilan ederim" buyurarak o sevgili kullarını koruma altına aldığını bildiriyor. Bu konuda daha birçok Ayeti Kerime ve Hadisi Şerif sıralayabiliriz söz uzayacağından bu kadarla yetiniyoruz.

Allah dostları yüzlerinden tanınır. Peygamberimiz: " Allah dostlarının bulunduğu yere rahmet yağar." buyuruyor.Evet Allah dostlarını tanımak kolaydır. Eğer yüzüne baktığınız kişi size Allah taalayı hatırlatıyorsa o Allah dostudur. Allah dostuna yakın olduğunuzda veya adını andığınızda bir ferahlık bir huzur bulmadınız mı? mutlaka öyle olmuştur.Ne demişler" gülle haşır, neşr olan gül kokar."Onun gibi Allahu Celle Celalühü dostlarına nuruyla tecelli ettiğinden; onlara yakın olanlar veya evliyaullahın adını ananlar da mutlaka nasiplenirler.

Allah dostları çoktur. Saysını Allah bilir. Murşdi kamiller bu sınıfa girer. Muridler de Ehlullah olmaya aday kişilerdir. Allah dostlarının hepisi de mürşide tabi değildir.aslında böyle bir sınırlama getirmek Allahın rahmetini daraltmak olur.Bilirsiniz Halk dilinde söylenir: Üçler,Yediler, Kırklar,Üçyüzler şeklinde adlandırılan zatlar da Allah dostlarıdır. Cenab-ı Mevlâ bizleri cumlesinin şefaatine nail eylesin.


Burada bir hikayeden bahsetmek istiyorum.Bir Camide Vaiz efendi gayet güzel vaaz ederken Hızır Aleyhiselam da orada hazır bulunuyormuş.Bu arada bir şey dikkatini çekmiş. Hızır aleyhiselamın yanında bir zatı Muhterem uyur vaziyette imiş. Hızır aleyhiselam ona eliyle dokunarak uyandırmak istemiş. O zat hafif kımıldamış tekrar eski halini almış.Hızır Aleyhiselam bu hareketini birkaç kez tekrarlayınca o zat dayanamamış ve Hızır Aleyhiselamın kulağına eğilerek: " Mü'minler burada HIZIR var diye seslenirsem seni param parça ederler!" demiş. Hızır Aleyhisalam şaşırmış ve hemen oradan uzaklaşmış. Allah iltica ederek;Yâ Rabbi ben senin bütün dostlarını biliyorum sanırdım Meğer bilmiyormuşum; oysa o zatı Muhterem beni tanıdı demiş. Buna karşılık Allahu azimmüşşan: "Benim gök kubbem altında senin bilmediğin nice evliya kullarım var." buyurarak Hızır aleyhiselama bu sırrı açıklamış.

Aziz dostlar Allah cümlemizi İmanı kamilden ayırmasın. Sevdikleriyle haşreylesin diyor, konuyu bir şiirimle noktalıyorum.Allah emenet olunuz..

VELİLİK YÜCE MESLEKTİR

Deli olmadan veli olunmaz
Resulün gülü olunmaz
Bu devlet kolay bulunmaz
Velilik yüce meslektir

Bulunmaz sıdık gibisi
Var Ömer, Osman, Ali’ si
Veliler Resul elçisi
Velilik yüce meslektir

Haramiler yolu keser
Kimi'n biçer, kimi'n asar
Hak dostlar görmez hasar
Velilik yüce meslektir

Aman kardeş aman bacı
Sözlerini yap baş tacı
Yer gök onlara duacı
Velilik yüce meslektir

Kimi gizli kimi ayan
Huzur bulur adın duyan
Kur’ana Sünnete uyan
Velilik yüce meslektir

İki cihan bir onlara
Muhabbettir kâr onlara
Yol bulursan var onlara
Velilik yüce meslektir

Medresede talim olur
Hıfz eyleyen âlim olur
Erbabına malum olur
Velilik yüce meslektir

Üveyisin var asası
Hakkı zikirdir tasası
Rızai bu işin esası
Velilik yüce meslektir
Okudunuğunuz yazı toplam 2459 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

24 Ağustos 2008 Pazar 21:05:46
Aziz Dostum Burada Başka dinleri ve mensuplarını kötüleyen yok. Onlara saygısızlık etmişliğimizde yok herkesin dini inancı kendine. Biz bu yazımızda bir kısım hakitatleri dile getirmeye çalıştık.İslamın bakış açısıyla İnanç sistemlerindeki adlandırmaları ortaya koyduk.

Ben çok önemli olması nedeniyle bir ayetle islamın diğer dinlere bakış açısını açıklamak, ortaya koymak istiyorum.Âli İmrân suresinde (Ayet No:19 )Allahu Tala buyuruyor ki: "Şüphesiz Allah katında tek din islamdır "

Yine Kur'anın Bir çok ayetinde Tevratın ve incilin insanlar tarafından değiştirildiğini, Bu dinlerin gerçek hüviyetinin kaybolduğu bildiriliyor.Ve Kur'anın bütün Hak dinleri cem ettiği yani içine aldığı ve kiyamete kadar geçerli olduğu bildiriliyor.Hal böyle olunca bu gerçekleri söylemek Diğer dinlere hakaret mi sayılıyor? Doğruyu Âhirette mi söyleyeceğiz güzel kardeşim..

Burada bizim sözümüz Kur'ana, Allaha ve Rasulüne inanana. inanmayana diyecek bir sözümüz yok.

Diğer bir husus İslam Bilimle çelişki içine hiçbir zaman düşmemiştir. Allah okumayı ve Tefekkürü düşünmeyi emrediyor Bu gün görmekteyiz ki; Bilim zaman içinde Kuranın sıralrını bir bir çözmekte ve gerçekliliğini teyit edmektedir.eğer bazı hatalar göze çarpıyorsa bu islamın hatalı olduğundan değil uygulayan isnsanların hatasından kaynaklanmaktadır suçu islama yıkmak büyük vebal olur..

İlginiz için teşekkürler saygılarımla.
24 Ağustos 2008 Pazar 00:34:23
Hristiyanların tanrı inancı olmadığını kabul edecek bir zihniyette değilim.Lütfen herkesin inacına saygı duyalım.Yeryüzünde tüm savaşlar bu sebepten çıkmıştır.
Rasyonel (Akla ve muhakemeye) düşünceler doğruluğu kişiye göre değişen düşüncelerdir.Din ile Bilim bu nedenle birbirinden ayrı tutulmalıdır.Bilim her şeyi en küçük şüphe ve tereddüte yer vermeyecek biçimde ispatlar.Gözleme dayalı (müşahhas) din ise mücerret(soyut) düşünceleri içerir.Saygımla.

Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

Bismillah. Aziz Dostlar, Hepimizin hayatında tercihler ve öncelikler vardır. Bu iki kelimeyi açacak olursak tercihi; önümüze konan birçok veya birkaç şeyden bazılarını diğerlerinden ayrı tutmak, onl...
29.1.2009 20:35:47 [ Din ]

Aziz Dostlar hep tasavvuf, Deyip duruyoruz Yıllardır asırlardır yazılar yazılıyor tartışmalar yapılıyor En kötüsü İslam’dan ayrı bir şeymiş gibi düşünülüyor.(1) bu bizi çok üzüyor. Konunun ayd...
3.8.2009 19:37:30 [ Din ]

Rahman ve Rahim olan bütün varlığı Kudret eliyle tutan Allaha hamd eder ve onun güzel adıyla yazıma başlarım. O Allah ki Melikil mülktür Varın yoğun azın çoğun kısacası Kâinat mülkünün yegâne sahi...
21.10.2009 17:50:37 [ Din ]

Kutbü’l-Arifin Gavü’l–Vâsilin Pir Ömer Halveti Haziretleri İsminden de anlaşıldığı üzere Halveti tarikatının kurucusudur. Künyesi ebü Abdullah lakabı sıraceddin babasının adı ise...
24.8.2009 16:21:14 [ Din ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.