9 Aralık 2019 Pazartesi
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  RIZA ÖZCAN
http://blog.edebiyatdefteri.com/riza-ozcan/oku/3652/devletler-ve-insanlar 

 • Hakkımda


RIZA ÖZCAN

 • Yazdığım Diğer Konular
Yaşam (1)
Din (9)


 
Devletler Ve İnsanlar
1.6.2010 00:20:43  [ Yaşam ]

Devletler Ve İnsanlar

Dostlar yeryüzü bitmek bilmeyen sürüp giden büyük bir. Zulme şahitlik ediyor. Tarih boyunca sayısız zulümler olmuş mazlumlar inim inim inlemiştir ama böylesine kapsamlı ve uzun suren zulmün varlığından bahsedemez bahsetmemiştir hiç kimse. Sanırım anlamışsınızdır neden söz ettiğimi evet Yahudi zulmünden söz ediyorum.

Aziz dostlar vücudumuz Allahın koyduğu kurallar çerçevesinden hareket eden bir makine gibidir âdete ve bütün organlar bir uyum içerisinde tıkır tıkır çalışır ve böylece insanoğlu ayakta kalır varlığını sürdürür. Eğer bir hastalık meydana gelmişse adeta bütün vücut o organdan meydana gelen hastalığın sıkıntısını çeker ıstırabını duyar.Eğer hastalık tedavi edilemeyecek durumda ise bu hastalık yüzünden sağlam organlarda işe yaramaz hale gelir belki ölüm gerçekleşir mesala bir organ kangeran olmuşsa hastanın yaşaması için o organını keserler hastalıklı kısmı sağlam bölümden ayırırlar doğru olan da budur.

Muhterem kardeşlerim yeryüzünde var olan milletleri bir insan vücuduna benzetirsek milletler arası ilişkilerle ilgili yasalar da (insan haklarına saygı gereği insanın malı canı ırzı namusu vatanını koruma altına alınması hususu) millet mevhumunun varlığının sebebini teşkil eder eğer bu ilişkiler adaletli ve dengeli olursa aynı vücudun tıkır tıkır işleyişi gibi insanlar din dil millet ayrımı yapmadan dünyanın her yerine seyahat ederler alış verişini yapar. Birbirinden ihtiyacı olan şeyleri alır fazlasını satarlar. Yeryüzünde bu tür kanunlarla insanlar güven içinde mutluluk ve refah içinde yaşar giderler. Ancak yukarıda da söz ettiğimiz gibi denge bozulur bazı organlar hastalanır uyum sağlayamaz duruma düşerse artık huzurun yerini ıstırap sıkıntı alır eğer bu hastalık tedavi edilmezse gereği yapılmazsa vahım sonuçlar ortaya çıkar. Ne yazık ki günümüzdeki milletler topluluğu amansız bir hastalığa yakalanmıştır. Ve bu hastalık bütün organlara sirayet etmiş durumdadır.

Aziz dostlarım dünya milletleri bu amansız hastalığa Osmanlının ortadan kaldırılmasıyla duçar oldular artık ne yapsalar kar etmiyor illa o tabip gerekli o tabibi ise ara ki bulasın.

İsterseniz nasıl bu hale gelindi meseleyi kısaca özetleyerek konuyu açıklamaya çalışalım.

Osmanlı tarih boyunca haklının doğrunun yanında oldu adaletten şaşmadı bu nedenle ona bağlı olmayan milletlerin halkları bile Osmanlının şefkatli kolları altında olmayı arzuluyorlardı ta ki bu geçtiğimiz son asrın başlarına kadar sürdü. Avrupalı Milletler bu dev imparatorluktan sayısız himaye ve yardım görmelerine rağmen hep Osmanlının aleyhinde oldular onu devirmek için ellerinden geleni yaptılar. Avrupa’da teknolojinin gelişmesi ile birlikte Osmanlı gençleri münevverleri Avrupa’ya akın etmeye başladılar. Onların gidiş gayeleri bilim ve teknolojiyi alıp geri dönmekti böylece ülkelerine faydalı olacak çağa ayak uydurarak ayakta kalmayı sağlayacaklardı ama olmadı çoğu batının kokuşmuş ahlakını ülkeye taşımayı ve yaymayı tercih ettiler bu yönde mücadeleyi sürdürdüler. Bu arada Avrupa’da Milliyetçilik akımı gelişti Osmanlı egemenliği altındaki milletler İngilizlerin ve batılı bazı menfaat pereselerin teşvik ve desteğiyle ayaklandılar. Padişahın bertaraf edilmesi idareyi tecrübesiz ve kabiliyetsiz kişilerin ele geçirmesi üstüne üstlük birinci dünya savaşının patlak vermesi koskoca imparatorluğun dağılmasına sebep oldu. Yeryüzünde köklü değişim yaşandı ne yazık ki bu değişim insanlığın aleyhine oldu Osmanlının kaybettiği topraklar üzerinde irili ufaklı birçok devlet ve devletçikler şekillendi. İngilizler ve diğer Avrupalı yandaşları Arapları da milliyetçilik sevdasıyla ayaklandırmışlar Müslüman’a Müslüman’ı kırdırmışlardı Böylece orta doğuda kısnem de olsa hâkimiyeti sağladılar ancak bunu yeterli görmediler. Oraya ortadoğunun göbeğine kendilerinden biri gelmeliydi bu millet Yahudi milleti olmalıydı zaten yıllardır sürgün hayatı yaşayan Yahudilerin böyle bir hayalleri vardı hatta bu konuda Abdul Hamid Handan toprak talep etmişler buna karşılık ellerindeki hazineleri teklif etmişler ama akılı padişahı kandıramamışlardı şimdi ise bu fırsat ayaklarına kadar geldi hem de hiç bedel ödemeden hayallerine kavuştular Dünyanın dört bir yanından gelen Yahudiler Filistin’e yerleştirildi. Avrupalılardan teknoloji ve silah yardımı aldılar ve Filistin topraklarını modern tarıma açtılar bu arada oranın yerli halkını kovmanın yolunu aramaya başladılar böylece bitip tükenmek bilmeyen zulüm başladı.


Değerli dostlar Miletleri (insanlara) insan vücuduna benzettik bu mutlaka doğrudur milletlerde doğarlar yaşarlar ölürler bir farkla insan hastalanır veya ölürse çevresine zararı olmaz ama devlet öyle mi? elbette öyle değil hastalıklı bir milletin zararı bütün milletlere bütün insanlara dokunur Milletlerinde türlü türlü hastalıkları vardır Mesela çağa ayak uyduramamak. Yoksulluk Başka milletlerin haklarına tecavüz etmek. Yeryüzü kaynaklarını sorumsuzca tüketmek bu hastalıklardan en fenası başta geleni ise yeryüzünde fesat çıkarma hastalığıdır bu konuda rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendilerine: Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde” Biz sadece ıslah edicileriz” derler bilin ki asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değiller. Bakara 11.12 Bu zalimler yeryüzünü kana bularlar sorsanız demokrasi getiriyoruz medenileştiriyoruz diyorlar bu ayet günümüzde tecelli ediyor yaradan bilmez mi? elbetti bilir ve işler.

Yine rabbimiz buyuruyor ki Ey İman edenler Yahudi ve Hıristiyanları dostlar(veliler) edinmeyin onlar birbirlerinin dostudurlar sizden onları kim dost edinirse kuşkusuz onlardandır şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez 5/51

Yukarıdaki ayette de açıklandığı üzere Hıristiyanlarla Yahudiler işbirliği yaparak Ortadoğuyu yakmak için fitili ateşlediler görüldüğü gibi bunun ıstırabını dünya çekiyor.

İşte Fesat kavimlerden biri olan Yahudilerle ilgili bir de hadisi şerif

(O gün geldiğinde)Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar ama ağaç ve taş dile gelerek Ya Müslim ey Allahın kulu gel bak benim arkamda Yahudi var buraya gizlendi onu cezalandır diyecek sadece gargat ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır buyuruluyor. Kaynak Sahihi Müslim (kitab-ul fiten ) Buharri (Tecrid 1X 73)

Aziz dostlar kâinatın efendisi böyle söylüyorsa şeksiz ve şüphesiz doğrudur. işte zamanımızda yaptıkları ortadadır. Ey Siyonizmin kulları köleleri ve yardakçıları siz kalkın bir milletin topraklarını işgal edin her yeri yakıp yıkın insanların evlerini başlarına göçürün canınızın istediğini istediğiniz saatte istediğiniz şekilde öldürün öldürmediklerinize ise dünyanın gözü önünde her türlü zulmü yapın onları aç bırakın açıkta bırakın insani yardımı bile kabul etmeyin Yardım getirenlerin başına dünyayı dar edin batılı dostlarınız sizi alkışlasın Müslümanlar sesini çıkarmasın yeryüzünde Siyonistler atını oynatsın kimse bu zulme dur demesin. İşte sizin tek istediğiniz bu gerisi bahane. Hani ne demiş atalarımız: “Zalimin Zulmü varsa Mazlumun Allah’ı var” Bir gün gelecek rollar değişecek sen mağdur duruma düşeceksin Müslüman asla zulmetmez ama yaptıklarının hesabını bir bir vereceksin. Unutma ki zulmün ilelebet sürüp gittiği görülmemiştir bunu sende göreceksin..


Aziz dostlar Yukarıda hadis şerifte de belirtildiği gibi Bunlar zulme devam etmektedirler daha da fazlasını yaparlarsa hiç şaşmamak gerekir Allahu azimüşanın da Kuranda belirttiği üzere onlar kördürler dilsizdirler sağırdırlar…( Bakara 18 ayet ) Kalpleri de taştan katı olan bu zavallılardan zulümden başka ne beklenir? Bunlar rahatlıkla cürüm işlerken bunlara yardım edenlere ne demeli? Zulme göz yumanlara ne demeli? Ne yazık ki diyecek bir kelime bulmak mümkün değil.
Bunlara şunu sormak istiyorum tarih önünde yargılanacaksınız (Allahın huzurundaki yargılamadan asla kaçma şansınız olmayacak) Yeni nesillere bu zulmünüzü bu duyarsızlığınızı nasıl anlatacaksınız? Ey zalimler topluluğu Müslüman kanı içerek anlınıza sürdüğünüz kara lekeyi nasıl çıkaracaksınız?


Okudunuğunuz yazı toplam 1058 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

Rahman ve Rahim olan bütün varlığı Kudret eliyle tutan Allaha hamd eder ve onun güzel adıyla yazıma başlarım. O Allah ki Melikil mülktür Varın yoğun azın çoğun kısacası Kâinat mülkünün yegâne sahi...
21.10.2009 17:50:37 [ Din ]

(Hakkın Kullarına Merhamet ve iyilik etmek) Kâinatı yaratan, görüp gözeten, ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı veren yalnızca Alla hu Azimüşşan kendisi olduğu halde, kulu kula sebep kılmış bir insanın bi...
27.4.2009 16:40:57 [ Din ]

Bismillah. Aziz Dostlar, Hepimizin hayatında tercihler ve öncelikler vardır. Bu iki kelimeyi açacak olursak tercihi; önümüze konan birçok veya birkaç şeyden bazılarını diğerlerinden ayrı tutmak, onl...
29.1.2009 20:35:47 [ Din ]

İnsanları inanç yönünden ela alırsak iki guruba ayırabiliriz.Bu ayrımcılık ta nerden çıktı denirse bu insan oğlunun var olmasıyla birlikte başlamıştır deriz; Çünkü İnsanoğlu yer yüzüne bir imtihan içi...
23.8.2008 12:42:24 [ Din ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.