23 Ekim 2020 Cuma
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  metafizikuzmani
http://blog.edebiyatdefteri.com/metafizikuzmani/oku/2173/aselsanda-calisan-uc-muhendisin-intihari 

 • Hakkımda


metafizikuzmani

 • Yazdığım Diğer Konular
Müzik (1)
Astroloji (3)
Bebek (1)
Bilim (7)
Doğa (8)
Eğitim (20)
Ekonomi (3)
Yaşam (19)
Haber (9)
İlişkiler (30)
İş Yaşamı (5)
Kültür-Sanat (6)
Sağlık (24)
Spor (1)
Teknoloji (1)
Mutfak (3)
Moda (14)
Otomobil (2)
Çocuk (1)
Günlük (8)
Finans (1)
Hobi (4)
Din (3)
Şehir (9)
Üniversite (10)


 
ASELSANDA ÇALIŞAN ÜÇ MÜHENDİSİN İNTİHARI
30.6.2009 02:20:07  [ Haber ]

ASELSANDA ÇALIŞAN ÜÇ MÜHENDİSİN İNTİHARI

ELEKTROMANYETİK SİLAHLAR VE UZAKTAN BEYİN KONTROLÜ


Elektro manyetik dalga dediğimiz enerji alanıdır. Sadece elektrik
bulunan bölgelerin etrafında oluşur veya oluşturulur. Özet olarak bir
elektro mıknatıs, elektro manyetik alan yaratır. İçinden bir elektrik
akımı geçirilen bir tel, etrafına elektro manyetik alan yayar. Bu
nedenle elektro manyetik yol ile uzaktan yayın yapılması diye
bilimsel bir olgu yoktur. Uzaktan yapılan yayın ses dalgaları
spektrumu içinde yapılabilinir. Biz bu spektrumun bir bölümünü ses
olarak duyarız, bir bölümünü ise radyolarımız vasıtası ile
duyulabilir seslere çeviririz bir bölümünü ise yine radyo benzeri
özel cihazlar ile alıp verebiliriz. Bütün bunlar sadece fizik
kanunları çerçevesinde oluşur veya oluşturulur.

Bu ana unsurlar içinde beyin faaliyetlerinin modüle edildiği dalga
boyları ise yine bu dalda faaliyet gösteren bilimsel çalışmalar ile
kısmen saptanmaktadır ki bu dalgalar ise düşük frekanslı ses
dalgalarıdır. Yüksek frekanslı ses dalgaları beyin faaliyetlerimizi
etkilememektedir. Yine fizik kanunlarına göre düşük ve yüksek
frekanslı dalgalar sabit parametrelere göre yayılırlar. Özet olarak

uydu yayını frekansı olan 1 gigahertz seviyesindeki bir yayın
herhangi bir bölgeye nokta hedeflendirilebilinir. Frekans düştükçe

hedef sapması toleransı büyük ölçüde artar. Bu tür dalgaların dünya
mızın şekli itibari ile çok ileri yerlere gönderilmesi sadece
atmosfere çarptırılarak yapılabilinir ve bu şekilde bile nokta
hedefe yönlendirilmesi teknik olarak mümkün değildir.

Oysaki beynimiz 37 Hertz ve altındaki çok düşük frekanslı
sinyaller ile uyarılabilmektedir. Uzaktan beyin kontrolü bu sebeple
teknik olarak mümkün değildir. Ancak deney ortamlarında (küçük
salon, deney odası vs.) bu gerçekleştirilebilinir. Bu şekilde yapılan

deneylerde ise insanlara hipnotik bilinç-altına yerleşen bir dizi
fikir veya emrin bu frekansla modüle edilebilinmesi dalga boyunun

özelliklerinden dolayı fizik kanunlarına göre mümkün değildir. Ancak

bu tür özel bir frekansa tabi tutulan insanların bazı his veya
duygularının öne çıkması veya bastırılması deneyleri
yapılabilinmektedir.

Bu sebeple çok uzaklardan bazı insanları tek olarak hedef alarak
onların beyinlerini kontrol altında tutmak veya onlara değişik işler

yapmalarına dair emirler göndermek fizik kanunlarına göre
imkânsızdır. Ancak çok uzaklardan bir bölge içindeki insan gurubuna

yönelik fiziksel yorgunluk veya bilinçaltı bir hareket empoze edecek
şekilde sinyaller gönderilebilinmesi teknik olarak mümkün
olabilir. Bununla beraber şimdiye dek hiç bir ciddi literatürde benzer

denemeye rastlanılmamıştır. 60 MHZ den sonraki yüksek frekanslı
dalgaları Amerika veya benzeri uzaklıktan yer istasyonları vasıtası
ile göndermek teknik olarak imkansızdır.Alıcı ve vericinin mutlaka

birbirini görmesi veya arada herhangi bir engel bulunmaması
gerekir.Dünyamızın dümdüz olduğunu kabul etsek bile yuvarlak oluşu

sebebi ile bu yayınlar kıtalar arası mesafedeki hedeflere
ulaşamaz.Böyle bir amaç için kurulmuş anten sistemi en az 10 bin
metre yükseklikte olacaktır !.Bu tür yüksek frekanslar ya birbirini
görecek yakın mesafeden yada sadece uydu üzerinden gönderilebilinir.

Cep telefonları, uydu veya benzeri kaynaklardan seçilmiş insan
hedeflere sinyal göndermek mümkündür. Bununla beraber bu tür
frekanslar yayılım ve dalga boyları sebebiyle yüksek frekanslı
olduklarından, daha önceden o kişinin beynine herhangi bir türde
alıcının yerleştirilmiş olması mutlak gereklidir.

İnsan beyni içine
haber verilmeden bir mikro alıcı veya implantın yerleştirilmesi çok
zordur. Böyle bir alıcı beynin bazı mekanizmalarını uyararak harekete

geçirebilir. Bu örneği bir TV uzaktan kumandasına
benzetebiliriz. Bununla beraber böyle bir durumda hedef insana

belirgin bir mantık silsilesi içinde bilinçli hareketler dizisi
yaptırılması teknik olarak mümkün değildir. Ya koşabilir, ya

durabilir, ya ağlar, ya güler veya benzeri aksiyonlardan bir tanesini
yapar, birçok hareket için birçok mikro implant yerleştirmesi
gerekir.

Bu mikro boyuttaki alıcılar her türlü x ışınlı röntgen, manyetik
rezonanslı tarayıcı veya benzeri röntgen tipleri ile kolaylıkla
görülebilinir(eğer varsa).Benzer yabancı implantlara ait yazı
sayfalarımızda daha önce yayınlanmıştı Burada anlatılmaya çalışılan
sebeplerden ötürü böyle bir implant şimdilik sadece yerleştirildiği
kişiyi uzaktan veya uydudan veya başka bir yerden bulmaya yarar. Başka
bir mantıksal faydası bulunmamaktadır.


Yukarda anlatmaya çalıştığımız teknik bilgiler dışındaki durumların
hepsi birer kurgudan ibarettir. Askeri amaçlar ile kullanılan manyetik
bombalar tamamıyla değişik sistemde çalışırlar. Bunlar ile uzaktan
yakından hiç bir ilgisi bulunmamak-tadır. Örneğin Amerika’dan Irak
üzerine, Irak askerlerini savaşmama duygusuna itebilecek veya
bedenlerinde yorgunluk hisleri, bulantı, kusma vs. gibi etkileri

yaratabilecek sinyaller gönderilmesi teknik olarak mümkündür ancak 1-
30 hertz frekansında Irak'a kadar ulaşabilecek bir yayının
yapılabilinmesi için yaklaşık 100 adet ikiz kule büyüklüğünde anten
tesisisiniz gerekliliği vardır. Hiç bir savaş gemisi veya Irak
yakınındaki Amerikan üssünde benzer yayın yapabilecek devasa antenler
bulunmamaktadır.


Bu anteni yani Ankara Radyo vericilerini görenler daha kolaya
anlayacaklardır. Bu vericiler uzun dalga boylarında yayın yaparlar ve
dev bir alanı kaplarlar, siz bunlardan binlercesini bir arada
düşünün. Uzaktan beyin kontrolü ile insanlara isteme-dikleri ve bir
mantık silsilesini takip eden sinyaller göndermek teknik olarak
imkânsızdır. Bir diğer önemli konu ise, günümüzün bilim tarafından
incelenen konuların hemen hemen hiçbiri artık tek bir bilim dalı
içine sığmamaktadır, kesinlikle ekip çalışması gerektirir. Oysaki
ülkemizde Televizyonlarda boy gösteren araştırma yaptığını iddia eden birçok
bilimsel kimlikli araştırmacı maalesef bu yanılgıya
düşmektedirler.
Dışarıda gideceğimiz yolu bulabilmek için içimize gitmemiz gerekir.İşte yaşamın belki de en büyük paradoksu budur.Kendi gerçek benliğimizle buluştuğumuzda "küçük ben"in yani mikro alemin bitmek tükenmek bilmeyen arzularından, ihtiyaçlarından, yanılsamalarından kurtulabilir ve özgür kalırız.Kim olduğumuzu bulma yolculuğu ise atılabileceğimiz en büyük maceradır.Nasıl bir insan olmak istediğimizi bulmak ve istediğimiz yaşama sahip çıkabilmek üstlenebileceğimiz en kutsal görevdir aynı zamanda.
Sorun bunu nasıl gerçekleştireceğimizde.
Bu içsel yolculuğu nasıl gerçekleştirebiliriz?Hepimiz bir çok şey denedik. Kütüphaneler dolusu yazılı kitap var bu konu hakkında. Türlü türlü sistem oluşturulmuş. Konuşmalar, seminerler, kurslar birbirini takip ediyor. İnsanlar meydanlara çıkmış bize nasıl daha mutlu, daha zengin, daha huzurlu olabileceğimiz hakkında coşkuyla bir şeyler anlatıyor. Bu dünyanın içine girmek insanı çoğu zaman yoruyor. Maddi-manevi tüketiyor ve bir de bakıyorsunuz ki başladığınız noktaya geri dönmüşsünüz.Son yapılan bilimsel araştırmalar insan beyninin içinde nörofiziksel bir birlik bilincine ulaşma dürtüsü olduğunu bulmuş. Evrimin itici gücü... Yani dinlerin birlik arayışı, toplumların bir araya gelerek birlikler oluşturmaları vb. Bunu gerçekleştirmenin en önemli başlangıç noktası, korkuyu yenmekten geçiyor.Bizler korkuyu yenmenin kolay yollarını tercih ediyoruz, alkol, uyuşturucu, seks, sürekli bir aktivite içinde olmak gibi binlerce yol bularak, alttaki akıntıyı yok sayarak üstte tutunmaya çalışıyoruz. İçinizde taşıdığınız, size ait olduğunu zannettiğiniz değerlerin güvenlik ortamından kendinizi bilinmeyene doğru korkmadan atabilmeniz gerekiyor. Küçük ben'in tüm direnç noktalarına kulak asmadan. Alttaki akıntıya rağmen ve hatta alttaki akıntıyı kendi hayrınıza kullanmanın yollarını bularak.
BU YOLLARDAN BİRİ
MEDİTASYONVEBEYİN DALGALARI TEKNOLOJİSİNİN KESİŞTİĞİ NOKTA
Evrenin yaratılışını mistik felsefe, tek bir enerjiden yola çıkarak anlatır. Tıpkı bugün kuantum fizikçilerin anlattığı şekilde. Mistiklere göre yaratım anında bu tek enerji kendini kutuplaştırmış ve aşikar dualitelere ve zıtlık görünümlerine bürünmüş; iyi ve kötü, dişi ve erkek, yukarı ve aşağı, burada ve orda. Aşikar duaite ve zıtlık görünümlerine diyoruz çünkü, her bir zıtlık birbirinden tamamen aynı görünse daha varlığı açısından diğerine muhtaç. Tıpkı bir paranın iki yüzü gibi. "Sıcak" olmadan "soğuk" nasıl olabilirdi. Ya da "kötü" olmasaydı "iyi" nasıl var olurdu. Doğunun mistik felsefelerine göre evreni tezahür ettiren zihnimizin içindeki bu zıtlık çiftlerinin arasındaki gerilimdir.İlginçtir ki bu zıtlıkların arasındaki gerilim insan beyninin yapısında da kendini göstermektedir. Sağ ve sol yarıkürelere bölünmüş olan beyin de bunu yapısal olarak görmek mümkün. Beyin lateralizasyonu olarak adlandırılan bu hali aslında hepimiz biliyoruz. Sol yarı küresi bedenin sağ tarafını idare ederken, sağ yarısı da bedenimizi sol tarafını idare etmektedir. Beyindeki filtreleme ve tercüme sistemi bu şekilde ikiyi bölünmüş olduğu için biz şeyleri ayrı ve karşıtlık içinde algılıyoruz.Sayfanın üstündeki yazıları görüyoruz ama sayfayı görmüyoruz. Sokakta giderken insanları, binaları, arabaları görüyoruz ama onların varoluşuna imkan veren mekanı-uzayı görmüyoruz. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen arasında bir karar veriyor zihin, tıpkı bilgisayar gibi. Açık ve kapalı devreler arasında. Üstelik birisinin kazanmasını istiyoruz hep. İyi kötüye, zenginlik fakirliğe üstün gelsin. Hep ışık olsun, karanlık kaybetsin istiyoruz. Mümkün mü ? İmkansız. Kötü kalksaydı, iyiyi nerden bilecektik? Karanlık olmasaydı ışığı nasıl bilecektik? Beynin bu yapısı bizim deneyimlerimizi biz ve dünyanın geri kalanı olarak algılamamıza yol açıyor. Çocukluk programlanmalarımız ve eğitim sistemleri de bizi acıdan kaçmaya ve zevke yönelmeye, kötüden sakınmaya-iyiyi yapmaya itiyor. Beynin iki yarısı arasındaki ilişki ne kadar kopuksa biz o kadar ayrılık fikri büyütüyoruz. Korkularımız, stresimiz, endişelerimiz ve yalnızlık duygumuz büyüyor öyleki fonksiyonlarımızı kaybedebiliyor, "bağımlılıklar" yaratabiliyoruz.Geleneksel meditasyon beyni bir şekilde bir noktaya odaklayarak bu bölünmüşlüğü azaltmaya çalışıyor. Dualar, mantralar, nefesin takip edilmesi, bir mum alevine sürekli bakılması ve benzer tekniklerin müşterek amacı beynin iki yarısını dengede tutabilmektir. Bunu sürekli yaptığınız zaman gelen içsel barış, mutluluk ve huzur duygusu ise evrenin geri kalanı ile bir bağlantı kurabilmiş olmanızdan kaynaklanıyor. Ne kadar odaklanabilirseniz, o kadar iki yarı senkronize oluyor ve dolayısıyla siz evrenle bağlantınızı hissederek derin meditatif hallere geçebiliyorsunuz.1975 yılında Herbert Benson, Doçent Dr. Harvard Universitesi, Gevşeme üzerine bir araştırma yapıyor. Ve deneklerini yirmi dakika gözleri kapalı bir şekilde oturarak, "bir" gibi tek bir kelimeyi sürekli tekrarlama şeklinde odaklandırdığında, tıpkı geleneksel meditasyon yapanlardaki gibi bedensel verilere ulaşıyor.. Kan basıncının düşmesi, kronik ağrıların azalması, unutkanlığın geçmesi gibi. Bensonun araştırması beynin bir konu üzerine odaklanması neticesinde meditatif sonuçlara ulaşıldığını göstermesi açısından çok önemlidir.Oadaklanma halindeki beyin gündelik uyanık bilinç halinde kullandığı beta beyin dalgalarından, daha gevşemiş haldeki alfa beyin dalgalarına geçiyor. Yıllar süren meditasyonlardan sonra meditatör daha derin beyin dalga alanlarına ( teta) girerek daha rahatlıyor ve bu alanda kısa gezintiler yapabiliyor. Bu alanlara girildiğinde gevşeyen varlığın beyninin iki yarısı arasında haberleşme başlıyor. Başlangıçta kısa süren bu deneyim halleri giderek uzayabiliyor. Beyni dengelendikçe strese bağışıklı hale geliniyor.
Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki, beyin dengelendikçe, dış dünyadan giderek bize gelen şeyleri kaldırabilme ivmemizde yükselmekte ve biz strese yola açan olaylara karşı bağışıklık kazanmaktayız. Ancak meditasyon veya odaklanma yoluyla elde edebildiğimiz bu sonuçlara ulaşmak çok uzun bir süre alıyor.
Meditasyon dış dünyayı algıladığımız filtreleri değiştiriyor. Beyinde senkronizasyon arttıkça dünyaya geldiğimizde başlamış olan tüm bölünmüş kategoriler birliğe doğru hareket ediyor. Dualiteler daha az bölücü oluyor. Şeyler arasındaki birlik ve ilişki daha netleşiyor ve onları ayrı ayrı algılamak yerine birliklerini görebiliyoruz. Kendilerini meditasyona adamış kişilerin yaşamın iniş ve çıkışlarına tepkileri neredeyse yoktur. Korkusuz ve yargısızdırlar. Başkalarını manipule etmeye kalkmazlar, otomatik negatif tepkileri yoktur. Kısaca ayrılığa dayalı zihinsel programların sınırlamalarından kurtulmuşlardır.
NEDİR BU BEYİN DALGALARI
1970 YILINDA Hintli bir yogi olan Swami Rama, Emler Gren isimli doktor tarafından laboratuar ortamına alınarak, beyin dalgaları incelendi. Dış koşullardan oluşan içsel tepkilerin nasıl istem içine alınarak kontrol edilebileceğini görüldü. Bunu transandaltal(taşkın) meditasyonla ilgili yapılan nice araştırma takip etti. Zaman içinde araştırmalar beynin kademeli olarak daha uzayan ve yavaşlayan beyin dalgalarını buldular. Ve onlara yunan alfabesini kullanarak bazı isimler verdiler.
BETA
En hızlı 13-100+Hertz (Hz, devir/sn). Normal uyanık bilinç hali. Genellikle dört beyin dalgası kategorisinin kombinasyonu içinde çalışır beyin. Çoğu insan için, beta dalgaları diğerlerinden daha baskındır. Son çalışmalar bize yüksek (30 Hz ve daha üstündeki beta dalgalarının) bizde endişe, stres ve rahatsızlık zamanlarında ortaya çıktığını göstermektedir. Beyin yüksek dozdaki beta dalgalarında çalıştığı zaman davranış bozuklukları, bağımlılıklar, sinir nevroz, ayrılık duyguları yaşanır. Nörologlarca "kaç ya da döğüş" adını verdikleri tepkisel davranışlar bu düzeyde oluşur.
ALFA
8-12.9 Hz arasında kalan daha yavaş bir dalga kalıbıdır.gözlerinizi kapatarak dinlenme moduna geçtiğiniz anda devreye girer. Alfa beyin dalgaları iç gözlemle ilgilidir. Alfa durumunda iken beyin rahatlatıcı kimyasallar salgılar. Yüksek ucunda iken süper öğrenme dediğimiz hali yaratır.Bir kitaba derin bir şekilde daldığınızda beyniniz alfa dalgaları üretiyordur. Uyku öncesi ya da uyanma başlangıcında düşük düzeyde alfa dalgaları üretir.Derin alfa düzeyi, düşük seviyeleri, iç huzuru ve hoşnutluk, dinginlik getirir.Aynı şekilde hipnoz da. Geleneksel meditasyonun en temel beyin dalgasıdır. Beta kaç ve döğüş modelini yaratırken alfa gevşeme modelini yaratır. Dış dünyadaki tehlikeler yerine içe döner, gevşemeyi ve rahatlamayı öğrenir. Kendini yeniler.
TETA
Bu kalıp 4-7.9 Hz arasında daha yavaş bir dalga kalıbıdır. REM uyku düzeyindeki kırpışan göz kapağı modunda oluşur.Uykuya geçiş hali diyebileceğimiz bu dalga düzeyi yaratıcılık, hazfa, şifa, geçmişteki bilgi parçacıklarını birleştirerek aha dediğimiz deneyimleri yaşatan hal ile ilgilidir. Genel olarak derin meditasyon deneyimi yaşayanlar dahi çok kısa anlarda bu dalganın getirdiği hali deneyimlerler. Zen rahipleri üzerinde yapılan araştırmalar meditasyon sırasında ani yükselen teta dalgaları göstermiştir. Psikologlar teta halinin şuuraltına giriş kapısı olduğunu söylemektedirler.
DELTA
En düşük kalıptır. 0.1 ila 3.9 Hz arası. Düşsüz uyku halidir.Parapsikog ve psikolog Carl Junga göre tüm insanlar tarafından paylaşılan kolektif şuur alanı ile temas kurduğumuz haldir. Büyük bir birlik ve teklik deneyimlenir Aynı zamanda bu hal içinde az biraz beta, alfa veya teta kalıpları da varsa uyanık olmanız da mümkündür.İnsanlar her zaman sürekli olarak belli dozda delta dalgalırını taşımaktadırlar. Ama meditatörler yoğun bir delta haline girmezler, uyumadıkları sürece, uyudukları zaman da zaten meditasyon değildir o artık.Beynin delta dalgaları yayması halinde en büyük gelişme yer alıyor. Bunun geleneksel meditasyon ile yapılması çok uzun yıllar neticesinde elde edilebiliyor ve çok kısa an dilimleri içinde. Teknolojik yardımlar alarak bunu kısa sürede gerçekleştirebilmek ise mümkün
Uyku süreci içinde girdiğimiz alfa ve teta beyin dalgaları yayılmaya başladığında zihnimizin şuuraltı dediğimiz bölgesindeki veriler taranmaya başlanır. Yeniden düzenlenir ve işleme tabi tutulur. Biz buna rüya diyoruz. Zihnin şuursuz bölgelerinin farkına varırız. Yani otomatik olarak çalışan, dış dünyada istediğimiz neticeleri almamıza yardımcı olmayan, eski ve uygunsuz duygularla ilgili zihinsel programlara gireriz. Teta durumunda bunları ele alarak işe yarar kaynaklar haline çevirebiliriz.Delta halinde ise girdiğimiz bölge, insan olmakla murat edilen ilk ve temel programların depolandığı yere gireriz. Deltanın düşsüz uyku hali olduğunu söylemiştik. Bu hale gene teknolojinin yardımı ile, üstelik tamamen uyanık olarak girmek mümkün. Deneyimlerimden biliyorum ki bilinçaltının en derin düzeyine depolanmış bilgilere anda ve uyanık ulaşabilmem mümkün oldu. Aslında meditatif halde iken yapılan değişikliklerin farkında olmamız da gerekmiyor. Yaşam içinde entelektüel anlayışa ulaşabiliyoruz.1950 yılında, New York Mt. Sinai Tıp Merkezinde çalışan Dr. Gerald Oster meditasyon ve beyin dalgaları üzerine araştırmalara başladı. Elde ettiği neticeleri Ekim 1973 te Scientific Americanda yayınladı. Buna göre, ses dalgaları beyin dalgaları üzerinde etkiliydi. Ses dalgaları kullanılarak, beynin istenilen dalgayı yaratması, meditasyon sırasında ulaşılabilen derin deneyimleri yakalaması mümkündü.Dr.Oster, tek bir ritm yaratacak ama çok az farklı iki frekans kullanıyor ve bunları ayrı kulaklardan aynı anda dinletiyordu. Bu sesler beynin olivary nucleus (zeytin çekirdeği) denilen bölgesinde bu tonların çözünürlüğü neticesinde tek ve tutarlı bir dalga haline geliyordu. Tabi ki hemen bir sanayi gelişti bunun etrafında. Sizi belli bir şekilde seslerle uyulmayıp, değişik ruh halleri içine alabiliyorlardı. Bunda eksik bir şeyler olduğunu düşünenlerde vardı.Bundan yirmi yıl kadar önce araştırmacı C. Maxwell Cade beyin dalgalarının hareketlerini gösteren EEG ler üzerinde çalışmaya başladı. Yüksek şuur hallerine rahatça geçebilen yüzlerce kişi ile birlikte çalıştı. Onların beyin dalgalarını inceledi. Benzerliklerini saptadı. Bu insanların beyin dalgaları ile diğer insanların beyin dalgaları arasındaki farklılıkları tespit etti. Bu insanlar beta dalgasından alfaya geçiyorlar, sonra alfa azalıyor deltaya geçiyorlardı. Biraz çalışmakla beta, alfa, delta kayboluyor ve teta haline geçebiliyorlardı. Bunu yapabilen insanların EEG leri ile Zen rahiplerinin EEG leri birbirilerinkine benziyordu. Araştırmalarına devam eden Cade, doruk deneyimleri yaşayan insanların bunların ötesinde bir başka hale geçtiklerini fark etti. Doruğa çıktıklarında beyinleri büyük miktarda alfa ve teta dalgaları yayıyor aynı zamanda da beta ve delta aktivitesini de güçlü bir şekilde taşıyorlardı.Bu her tür dalganın yoğun şekilde varlıklarını sürdürdükleri hale Cade, uyanmış zihin adını verdi. Doruk deneyimleri yaşayan bireylerin okurken, matematik hesaplar yaparken, ya da herhangi bir konuşma sırasında da bu dalgaları aynı yoğunlukta taşıdıklarını buldu. Bu bireyler, alfa dalgalarının gevşemişliğini, teta dalgalarının yaratıcı, belleyici halini, delta dalgalarının şifa verici, insanı topraklayan enerjisini aynı anda taşırken bir yandan da beta dalgalarının dış dünyaya yönelik konsantrasyon ve dış uyumu da bir arada yaşıyabiliyorlardı.Burada işleyen bir başka sistem vardı. Belli bir beyin dalgasına geçmekle beyin taşıyabileceğinin üstünde bir yük taşımaya zorlanıyordu. Zihinsel ve duygusal taşıma eşiklerinin üstüne çıkmaya zorlanan beyin yeni dalganın haline uyumlanıyordu. Beyin tıpkı bir koşucunun yavaş yavaş ısınması gibi halden hale geçerken onlara uygun yapısal değişiklikleri de kendi içinde yapıyordu. Başa çıkamıyacağı uyarılara karşı kendini geliştirerek ve yeniden organize ederek onları kaldırabilecek yeni bir yapıya ulaşabiliyordu...
Beynin alfa,beta,teta ve delta dalga boyları bilindikten sonra Gama dalgalarının varlığıda insan beyninin 5.boyut adını verdiğimiz,bioenerjide 3.göz,parapsikolojide telepati ve duyugörü açılımları içerisinde yerini aldı.Gama ışınları röntgen gibi x ışınları saçan ve duvarı bile geçen ışınlar olduğu biliniyor artık.Metafizik uzmanı Gökhan Hani'nin Her yönüyle Nazar Tahlili adlı kitabını okuduğumuzda Gama ışınlarının bazı insanlarda gözdeki fotoreseptörlerin ışımasında yardımcı olan pigmentler yani renkli kök hücrelerin sürat ve hız ışımasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.Gama ışınlarının beynin sağ ve sol lobda olmadığı,beynin mezen sefelon(orta beyin) veya hipotalamus kısmından parapsikolojik yeteneğe sahip olan insanların ön beyninden çıkarak, gözden akış yaptığı konusudur.Beyin yapı kimyasının sadece gama ışınları boyutunda yansıma yapıldığında bilinçaltından verilen komutların,bilinçüstüne çıkabileceğini söyleyen Metafizik uzmanı Gökhan Hani,eski tibetlilerin yaptığı gibi telepatik iletişimlerde,karşı tarafa gönderilen gama ışınları insanları intihara kadar sürükleyeceği gücünden bahseder.Türkiyede Aselsan gibi büyük bir kuruluşta iki türk mühendisin hiçbir sorun ve problem olmadan intihar etmelerindeki sebebin, Beynin 5.boyut adını verdiği ve ön beyinden çıkan gama ışınlarının negatif versiyonun yansımasıdır.Klasik tıb veya bilimin açıkladığı beynin 4 ışıma şeklinin herkes tarafından bilinen kısmıdır.Fakat beynin 5.ci boyut kısmı parapsikolojik açılıma girdiği için,kendi hesabına gelmeyen gama ışınlarına uğramaktan hatta araştırmaktan bile kaçınırlar.Bilimi tekeline alan zihniyetler,dünyada milyarlarca katrilyon para akışından pay alan kişilerdir.Realist açılımda ise gama ışınları bazı geri zihinlilerin inkar ettiği NAZAR gerçekliğini bile inkar ederler.İnternetten Amarikan silahlı kuvvetleri olan pentagonun googleden resimler bölümünden dıştan baktığınızda 5 gen bir yapı prizması olduğunu göreceksiniz.Bu 5 gen prizma dünyayı kontrol eden süper beyin gücünün temsili olarak Alfa,beta,Teta,Delta ve Gama,dır.Sizden gelen yoğun talep üzerine son yıllarda artan uçak düşme konusunda bazı metafiziksel çalışmalar yaptık çok kısa bir zamanda yayınlıyacaz.

Okudunuğunuz yazı toplam 1584 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

ASALET:Asaletin sözcük anlamı ruhun taşıdığı en yüksek kudrettir.Asaletin birbirinden farklı ama öz itibariyle aynı manada olan tanımları da mevcuttur. Asalet doğuştan gelen,ruhun nurlarla donatılmış ...
3.7.2009 21:12:30 [ Yaşam ]

Fitoterapi Yunanca phytos=bitki ve therapy=tedavi kelimelerinin birleşiminden oluşan bir sözcüktür ve tıbbi bitkilerle tedavi anlamına gelir.Fitoterapinin kökenleri yüzlerce yıl önceye dayanmaktadır...
29.8.2010 04:55:52 [ Sağlık ]

ÖLÜM GERÇEĞİ: İnsan çiğnenmiş bir et parçası,bir dirhem kan pıhtısı ve balçıklı çamurdan ibarettir.İnsanın yaratılışı, su ve toprak gibi kendi özünde canlı iki fenomende saklıdır. İlk insanın yaratıl...
29.7.2008 00:06:03 [ Sağlık ]

8 aşamalı profesyonel bioenerji; beden, zihin ve duyguları temizleyip pozitif enerjiyle doldurur. 8 aşamalı profesyonel bioenerji; İnsanı doğal yolla bütün olumsuz isteklerinden, düşüncelerinden ...
1.12.2009 13:35:08 [ Sağlık ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.