4 Aralık 2020 Cuma
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  kemalat
http://blog.edebiyatdefteri.com/kemalat/oku/5336/enam-suresi 

 • Hakkımda


kemalat

 • Yazdığım Diğer Konular
Bilim (3)
Eğitim (2)
Ekonomi (2)
Yaşam (25)
Haber (1)
İlişkiler (5)
Kültür-Sanat (3)
Sağlık (3)
Çocuk (1)
Günlük (5)
Din (8)


 
Enam Suresi
30.3.2015 15:54:12  [ Din ]

Enam Suresi

“Kim En'âm Sûresini gece ve gündüz okursa, yetmiş bin melek ona salât (istiğfâr) eder ve onun için af diler”. (Hadîs-i şerîf-Envâr-üt-Tenzîl)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Yetmiş bin (70.000) melek, tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti."

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyorlar ki :

" Kim sabahleyin En'am Suresi'nin ilk üç ayetini okursa, Allah c.c. o kimsenin emrine yetmiş bin melek verir. O melekler o kimseyi korurlar ve onun için kendi amellerini kıyamete kadar yazarlar. Yedinci kat gökten yanında demirden tokmak bulunan bir melek iner. Şeytan o kimsenin kalbine bir şer koymak istediğinde melek tokmakla şeytanı döver ve bu esnada şeytan ile o kimse arasında yetmiş bin perde oluşur. Kıyamet günü Allah Teala buyurur ki :

"Ey âdemoğlu! Benim gölgem altında yürü, cennetin ağaçlarının gölgesinden faydalan, Kevser'den iç, Selsebil suyunda yıkan. Sen benim kulumsun. Ben de senin Rabb’inim. Bugün senin aleyhine ne bir hesap vardır, ne de azab. "

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir, Mekke'de nâzil oldu (indi) ve 165 ayetten oluşmaktadır. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am Suresi denmiştir. Hucce (Hüccet) Suresi olarak da bilinmektedir.

Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am Suresi denmiştir.

Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.

Surenin temel konuları:

*Tek Allah inancı (tevhid), Allah'a ortak koşulmaması,

*Batıl inançlar,

*Temel ahlak ilkeleri,

*Peygamberlik,

*Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesi,

*Kur'an'ın gerçekliği,

*Ahiret hayatının gerçekliği.

Surenin temel mesajları:

*Allah'ın varlığı, birliği, yüceliği ve kudreti bilinmeli ve sadece ona hamd edilmelidir.

*İnsan, çevresindeki varlıkları gözlemleyip Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini daima hatırlamalıdır.

*Müminler, inkârcıların söz ve davranışlarına karşı metanetli olmalıdırlar.

*Peygamberler insandırlar; onların beşer üstü özellikleri yoktur. Onları diğer insanlardan ayırt eden özellik, Allah'ın elçisi olmalarıdır.

*Yardım sadece Allah'tan beklenmelidir; Müminlerin Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcısı yoktur.

*Allah, her şeyi en iyi bilendir. İnsanların yaptıklarını da çok iyi bilir.

*Allah adına din konusunda yalan uyduranlar zalimdirler.

*İhtilafların çözümünde hakem, onun kitabı Kur'an'dır.

*Anne-babaya iyi davranılmalıdır.

*Ölçüde ve tartıda hile yapılmamalı, yalan söylemekten kaçınılmalı ve verilen söz (Allah'a ve insanlara) yerine getirilmelidir.

*Fakirlik korkusuyla çocukların canı tehlikeye atılmamalıdır.

*Fuhuş ve zinanın her türlüsünden uzak durulmalıdır.

*Kötülük yapan bir misliyle, iyilik yapan ise on misliyle karşılık görür.

*Hz. Muhammed'in (s.av.) yolu (dini, ahlakı, ruh yüceliği) en son ve tek geçerli yoldur.

***Muhammed Mustafa (s.av.), tüm yaratılmışların (enam) en üstünü olandır. Cenabı Mevlana’nın c.c. halka, yaratılmışların tamamına (enam) yüce bir hediyesidir, armağanıdır, lütfudur (enam). Kanıttır (hücce’t’), Kuranı Kerim’in (enam, hüccet) canlı bir delilidir.

En'âm Sûresinde; İslâm dîninin îmân esasları, dünyâ hayâtının fânî (geçici), oyun ve eğlenceden ibâret olduğu, âhiretin daha hayırlı olduğu, hazret-i İbrâhim'in üvey babası ve kavmi ile olan mücâdelesi, hazret-i İshâk, Yâkûb, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Yûsuf, Mûsâ, Hârûn, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, İlyâs, İsmâil, Elyesa', Yûnus ve Lût'un aleyhimüsselâm fazîletleri (üstünlükleri), Allah’ü Teâlâ’nın adı anılmadan (Besmele çekilmeden) kesilen hayvanların etinden yememek, günahtan sakınmak, Allah'a ortak koşmamak, Ana-babaya iyilikte bulunmak, yetim malı yememek, ölçü ve tartıyı hakkıyla, eksiksiz yerine getirmek gibi hükümler bildirilmektedir. (Senâullah-ı Dehlevî, İbn-i Abbâs)

Enam: Arapça kökenli bir sözcüktür. 1. Bütün mahlûkat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. 3. Seyyidü'l-Enam; Halkın, yaratılmışların en yücesi Rasûlullah (s.a.s). 4. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 5. Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı. 6. Hediye, armağan, lütuf.

Hücce (Hüccet): 1. Sözlükte "delil, burhan, senet, kanıt. 2. Bir hükmün doğruluğunu kanıtlamak ve muarıza karşı galip gelmek amacıyla ileri sürülen delil; mahkemede düzenlenen hukukî belge. 3. Seçkin âlimlere verilen unvan. 4. Bir konu hakkında en doğru, gerçek ve geçerli yorulmalarda, saptamalarda, değerlendirmelerde, nitelendirmelerde bulunan, bilge, âlim. 5. Tasavvufta hakikat – ledünniyat – hz. Hızır (a.s.) – Muradı İlahi ilmine vakıf olan. İlmi ile yaşayışı ile hakikatin kendisi olan, âlim.

1 - Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken kâfirler hâlâ Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar.

161 - De ki: Rabbim, beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi.

162 - De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

163 - Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.

164 - De ki: Allah her şeyin Rabbi iken, ben O'ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabb’inizedir. O, ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.

165 - Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir.

Kaynaklar:

http://www.kuranikerim.com/

http://www.mumsema.org/

http://tr.wikipedia.org/

http://www.isimarsivi.com/

http://www.islamseli.com/

http://dualarhazinesi.blogspot.com.tr/

http://sozluk.ihya.org/

http://www.tdk.gov.tr/Okudunuğunuz yazı toplam 1182 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

2. Abdulhamid, Osmanlı imparotoluğu’nu yıkmaya çalışan uluslarası güçlerin taşeronluğunu yapan İttihat ve Terakki Partisi yetkilileri tarafından alaşağı edildi, tahtından indirildi. Dahası son der...
16.10.2013 14:26:01 [ Günlük ]

Kapandı kapıların, kalmadı umarın, çıkarın. Anla ki, kaskatı yüreğin, tıkandı yolların. Hüzünlensin gönlün, bulutlansın gözlerin, kulak kabartsın sana deva olmak için bekleyen amade sevgilin. AĞ...
27.7.2013 15:32:42 [ Sağlık ]

Her bir tarihi şahsiyet, yaptığı hizmetlerle, gösterdiği başarılarla, yenilgilerle övülmekte yargılanmakta, kimilerince ‘İN’ kimilerince ‘OUT’ kabul edilmektedirler. Doğru o...
17.9.2013 17:57:10 [ İlişkiler ]

Bu yazıyı kaleme alıp almamakta epey tereddüt ettim. Acaba, çok mu acele ediyorum, yanlış anlaşılır mı? Kafaları ve gönülleri karıştırır mıyım? İyiden iyiye düşündüm. Sonra, çelik kasamdaki sözle...
22.10.2013 19:03:15 [ Din ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.