17 Kasım 2019 Pazar
E-mail adresiniz:  Şifreniz: Beni Hatırla
  gonulanras
http://blog.edebiyatdefteri.com/gonulanras/oku/3559/guvenli-hemsire-istihdami-hayat-kurtarir-hemsire-gonul-anras 

 • Hakkımda


gonulanras

 • Yazdığım Diğer Konular
Alışveriş (2)
Astroloji (1)
Bilim (4)
Eğitim (3)
Yaşam (5)
Haber (3)
İş Yaşamı (9)
Kültür-Sanat (1)
Sağlık (14)
Çocuk (6)
Günlük (2)


 
Güvenli Hemşire İstihdamı Hayat Kurtarır Hemşire-Gönül Anras
23.4.2010 03:45:02  [ Sağlık ]

Güvenli Hemşire İstihdamı Hayat Kurtarır Hemşire-Gönül Anras

Güvenli Hemşire İstihdamı Hayat Kurtarır
Mart 27, 2010 Geliştirici: hemregonulanras

27-03-2010

Güvenli Hemşire İstihdamı hayat kurtarır

Sağlık hizmetlerinde yetersiz hemşire İstihdamının çeşitli sorunlara neden olduğu araştırmalarla da saptanmıştır. Cerrahi girişim sonrası idrar yolları enfeksiyonu, pnömoni, Tromboz, kanama gibi komplikasyonlar, düşme, yatak yarası, ilaç hataları bu sorunlardan bir kısmıdır.

Yetersiz hemşirelik bakımından kaynaklanan bu sorunlar; ayný zamanda tedavi sürecini geciktirerek, bireylerin iş gücü kaybına, ailevi ve sosyal sorumluluklarından gereğinden uzun süre uzaklaşmasına, psikolojik sorunlar yaşamasına da neden olabilmektedir. Bu gibi durumlar, aynı zamanda devletin toplum adına yapması gereken sağlık harcamalarını artırdığı gibi, hasta yataklarının uzun süre işgal edilmesi Sorununu da beraberinde getirmektedir.

Yetersiz hemşire çalıştırılmasının Yol Açtığı zararlar bunlarla da sınırlı değildir. HEMŞİRELER de bundan büyük ölçüde etkilenmektedirler. Uzayan çalışma saatleri ve artan iş yükü, hemşirelerde duygusal çöküntü, sağlık sorunları, stres, tedirginlik, iş doyumunda azalma ve Tükenmişlik gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir. Baş edemediği iş yoğunluğu ile uzun süre Karşı Karşıya Kalan hemşirenin bir süre sonra, belki de kendisini daha fazla yıpranmaktan koruma içgüdüsüyle, pek çok şeyi göremez duruma Geldiği, olumsuzlukları kanıksadığı da gözlemlenmektedir. Olumsuz etkileyen bu olgular Hemşirenin sağlığını da, beraberinde Getirdiği devamsızlık gibi bir sorunla, hemşire iş gücünü daha da azaltmaktadır. Hemşireleri direkt olarak etkileyen bu olgular, dolaylı olarak da yine hasta konumundaki bireyleri ve ülke genelinde toplum sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Tüm söylenilenlerin Ülkemizdeki hemşire imajına da yansıyacağı göz ardı edilmemelidir. Çünkü bunlar da hemşirelerin duruşu, dış GORUNUSU, davranışları, bakışı, yüz ifadesi ve performansını olumsuz etkilendiğinden, ortaya profesyonel görüntüyle bağdaşmayan bir tablo çıkmaktadır.

Yeni Hastalıkların ortaya çıkması ve bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisi ile daha karmaşık hale gelen bakım ve tedavi, hemşirelere olan Nitel ve Nicel gereksinimi daha duyumsanır duruma getirmektedir. Sözü Edilenler hemen hemen tüm dünya ülkelerini de etkilemekte ve bu nedenle güvenli hemşire istihdamı Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde her zaman Gündemdeki yerini korumaktadır. Cenova’da 12 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Uluslararası HEMŞİRELER Günü kutlamalarında Bu konu “Sağlık Bakımında Güvenli İstihdam Hayat ve Para kurtarır” adı altında ele alınmıştır.

Güvenli hemşire istihdamı, sağlık kurumlarında hastanın bakım gereksinmelerini karşılayacak uygun nicelik ve nitelikte hemşire bulundurulması ve hastaya, 24 saat boyunca bakım gereksinmelerine uygun hemşirelik bakımı verilmesine odaklıdır. Böyle bir bakım hastanın dış görünüşünü etkilediği gibi, kendisine sorulduğunda hasta, Aldığı bakımdan hoşnut olduğu yanıtını verir. En önemlisi de tedavide hedeflenen sonuca daha kısa sürede ulaşılır. Böylece hastanın sağlık harcamalarında ve iş gücü kaybında azalma olacağı gibi, onun ailesine, evine, sosyal sorumluluklarına ve işine dönmesi de çabuklaştırılmış olur.

HASTALARA nitelikli hemşirelik bakımı verilmesini sağlamak için, hemşirelerin ülke genelinde sağlık gereksinmelerine koşut, eşit ve dengeli dağılımı çok önemlidir. Bunun yanında hemşirelerin görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda görev, yetki ve Sorumlulukları doğrultusunda çalışmaları da aynı derecede önem taşımaktadır. Çünkü buna dikkat edilmediğinde HEMŞİRELER; daha ucuza mal edilebilecek ve ayrıca kendi görev kapsamına girmeyen işleri de hiç sorgulamadan yüklenmektedirler. Böylece hemşirelik iş gücü Açığı daha da artmaktadır. Bu olgu aynı zamanda, hemşireliğin imajını ve saygınlığını olumsuz etkilemektedir.

Güvenli hemşirelik bakımı, hastanın sürekli gözlemlenmesini, değerlendirilmesini, gözlemlerin yorumlanmasını, kritik düşünmeyi ve Gerektiğinde hemen hekimin haberdar edilmesini gerektirir. Hasta ve hasta AİLESİNİN eğitimi de güvenli hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm bunlar; hemşireliğin kendini oluşturmaktadır Bu tür bakımın verildiği durumlarda, daha önce anilan sorunlara yer yoktur. Bu yüzden, güvenli hemşire İstihdamının hayat kurtardığını ve para israfını önlediğini söylemek yanlış değildir. Kaldı ki söylenilenler, araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Araştırmalar; uygun nicelik ve nitelikte hemşire İstihdamının mortaliteyi azalttığını doğrulamaktadır. Durumu kritik hastaların bakımında, bir hemşire ilavesi ile 30 günlük mortalite yüzde 50 oranında azalma olduğu görülmüştür. Yine araştırmalara göre, yeterli hemşire çalıştırıldığında hemşirelerin stres düzeylerinde azalma, iş doyumunda artma, kişisel devrinde azalma kaydedilmiştir ve devamsızlıkta.

Okudunuğunuz yazı toplam 956 kere görüntülenmiştir.


Yorumlar

Bu bloga henüz yazılmış yorum yazılmamış.


Blog'a yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


 
 • Diğer yazılarımdan bazıları

Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Oluyor! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. 30 ile gelecek yıl için zorunlu 9 yıllık eğitime geçin talimatı verildi…Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2009-2010 yılından itib...
17.11.2011 22:11:43 [ Eğitim ]

Yönetmeliğe göre Hemşireler: Hemşirelik bakımını yaparlar. Hasta ile ailesinden veri elde ederek değerlendirir. Diğer meslek mensuplarına yönlendirme yapar. Hekim tarafından, acil ghaller dışında y...
19.6.2010 17:00:57 [ Yaşam ]

Topic: 1.5. HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YASAL DÜZENLEMELERDisplaying the only post.Süleyman Ülkemizde vardiyalı çalışma sistemlerine bakıldığında farklı uygulamalar görülmektedir. Bazı kuruml...
19.6.2010 16:22:32 [ Yaşam ]

Hekimlerin Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi Çalışanların fiziksel ve akıl sağlığının korunabilmesi, mesleki ve özel hayatlarını dengelemelerine yardımcı olunmas...
19.6.2010 16:47:09 [ Sağlık ]

Copyright 2008 - edebiyatdefteri.com - her hakkı saklıdır.